Nesmrtelný příběh Taťány a Alexandra...

Ermitáž

Jedno z nejslavnějších muzeí na světě zaujímá prostory ve velkolepém souboru architektonických památek. Nejpůsobivější z nich je Zimní palác, k němuž nechala Kateřina II. Veliká přistavět komornější Malou Ermitáž. V letech 1771-1787 nechala vybudovat Velkou Ermitáž, aby měla kam usmístit svou stále se rozrůstající sbírku uměleckých děl. V letech 1785-1787 vzniklo Ermitážní divadlo a v letech 1839-1851 Nová Ermitáž. Novou a Velkou Ermitáž otevřel v roce 1852 Mikuláš I. jako první veřejné muzeum. Od roku 1918 do roku 1939 byl do muzejního komplexu postupně včleňován Zimní palác. Na sklonku 90.let 20. století k němu přibyla i neoklasicistní budova generálního štábu, kam se postupně stěhují sbírky z poloviny a konce 19.století.

Kateřina II. Veliká shromáždila v letech 1764-1774 jednu z nejlepších sbírek v západní Evropě, čítající přes 2500 obrazů, 10 000 drahých kamenů, 10 000 kreseb a obrovské množství stříbra a porcelánu, s nímž vyzdobila své paláce. Tolik pozoruhodných skvostů se nepodařilo získat žádnému z jejích nástupců. Znárodnění carského i soukromého majetku po VŘSR v roce 1917 obohatilo Ermitáž o další obrazy a užité umění, a učinilo z ní tak jedno z předních světových muzeí.

 

PREHISTORICKÉ UMĚNÍ

Pravěké artefakty shromážděné z celého bývalého ruského impéria zahrnují keramiku, hroty šípů a sochy z paleolitických lokalit z doby před cca 24 000 lety.Slavná sibiřská sbírka Petra I. Velikého obsahuje jemně propracované zlaté artefakty, včetně skythských broží v podobě zvířat, rukojetí mečů a spon.

 

ANTICKÉ UMĚNÍ

Řeckořímské mramory, jichž Ermitáž opatruje značné množství, sahá od věhlasné Artemis Taurské ze 3.století před Kristem, kterou získal Petr I. Veliký v roce 1720, až po římské busty. Největšími skvosty antické sbírky jsou nicméně drobnější předměty, jako např. antické vázy, terakotové sošky, drahokamy a polodrahokamy a několik zlatých šperků z 5.století, zhotovených athénskými klenotníky. Zlato opracovali filigránskou technikou tak jemně, že detaily spatříte až pod lupou.

 

ORIENTÁLNÍ UMĚNÍ

Tento výběr artefaktů pokrývá širokou škálu kultur, počínaje starým Egyptem a Asýrií, přes Byzanc, Indii, Írán, Čínu, Japonsko a konče Uzbekistánem a Tádžikistánem. Nejúplnější oddělení jsou ta, jež vystavují nálezy z lokalit, kde arecheologické práce prováděla samotná Ermitáž.  Jedná se především o Čínu a Mongolsko před VŘSR a o Střední Asii během sovětské éry.

 

RUSKÉ UMĚNÍ

Přestože významná ruská umělecká díla byla v roce 1898 přemístěna do Ruského muzea, všechno ostatní, co náleželo carské rodině, připadlo po VŘSR státu. Jednalo se o rozmanité předměty, od oficiálních portrétů a trůnů po zrcadla a spodničky. Je zde k prohlédnutí přes 300 oděvů patřících Petrovi I. Velikému. Později začalo toto oddělení nakupovat také středověké ruské umění, například ikony a církevní nádobí.

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode